28.06.24

06.07.24

Noddwyr

 

Noddwyr 2023

Prif Noddwyr:

Roberts of Port Dinorwic

Cyngor Cymuned Y Felinheli

Welcome Furniture

Welcome Furniture

Diolch yn fawr i’n noddwyr. Mae eich cyfraniad yn ganolog i lwyddiant yr ŵyl.

Eleni bydd Gŵyl y Felinheli yn cael ei chynnal 23.06.23 – 01.07.2023.

Mae gwaith Gŵyl y Felinheli yn amhosibl oni bai am gyfraniad hael ein noddwyr.

Mae pwyllgor yr ŵyl eisoes wedi bod yn brysur yn trefnu 9 diwrnod o weithgareddau yn haf 2023 ar gyfer pobol yr ardal. Rydym yn mawr obeithio y gallwn ddibynnu ar eich cefnogaeth i sicrhau y bydd cyfraniad arbennig yr ŵyl i fywyd y pentref yn parhau.

Mae gan arlwy Gŵyl y Felinheli rywbeth at ddant pawb, ac mae’n rhan hollbwysig o galendr blynyddol nifer o’ch cwsmeriaid.

Beth allwn ni ei gynnig?

  • Hysbys arbennig yn rhaglen yr ŵyl (sy'n mynd i dai'r pentref)
  • Adran arbennig ar ein gwefan yn hysbysebu ein noddwyr sy’n cynnwys dolen at eich gwefan.
  • Neges arbennig ar y cyfryngau cymdeithasol yn yr wythnosau’n arwain at yr ŵyl yn rhoi hysbys.

Gallwch noddi’r ŵyl drwy:

Hoffai pwyllgor yr ŵyl ddiolch o waelod calon ichi am eich cefnogaeth, gan edrych ymlaen yn fawr at dderbyn ymateb.

Dolenni

Dyma linciau i gwmniau sydd i ymwneud a'r ŵyl:

© 2024 Hawlfraint Gŵyl Felin. Gwefan gan Delwedd