28.06.24

06.07.24

Digwyddiadau

Digwyddiadau 2024

Bingo Hwyl

Nos Wener
I bob oed
7yh yn y Marci

Disgo Distaw

9yh - 11yh

Mentro Hwylio Felinheli

Sesiwn hyforddi agored i bob oed
6yh - 8yh

Diwrnod o Hwyl i'r Plant

Cychwyn am 11yb. Dewch a'ch picnic

Gweithdy Natur
Wal Ddringo
Gweithdy Syrcas
Band Bwcad
Cystadleuaeth Cic O'r Smotyn
Hyfforddiant Gwnued Pitsa (Jones Pitsas)
A Mwy

Am Ddim

Noson Gomedi dros 18 yn y Marci

Nos Sadwrn - 7yh

Llyr Evans Yn Cyflwyno:
Tudur Owen
Hywel Pitts
Katie Gill
Caryl Burke
Gwion Clarke

Mynediad £10

Golff Yr Wyl

Cystadleuaeth Tlws Coffa
Dafydd Vernon

Clwb Golff Abersoch

Oedfa'r Wyl

Gan gynnws Clwb Cap yn y Marci
10yb

Ioga i bawb

Yn y Marci
12yp
Oedolion £3 - Plant £1.50

Sioe Ysgol Gynradd Y Felinheli

2yp yn y Marci

Ras Yr Ifanc

Nos Lun
Ras i blant o dan 15 ar hyd y Lon Las
Ymgynnull ar y Lon Las dros y ffordd i Cerrig yr Afon
Rasus yn cychwyn am 6yh - £2 y pen

Iogis Bach - Ioga i Fabanod

Yn y Marci - 10yb - 12yp

Dawnsio Plant

Nos Fawrth yn y Marci
6yh - 7yh

Sesiwn Dancefit I Oedolion 16+

7yh - 7.30yh yn y Marci

Cwis yr Wyl

8.30yh yn y Marci - £3

Ras 10K Y Faenol

7:15yh
Tlws Coffa
John Roberts
Memorial Shield

Band Byw

Ar lan y mor - 7:30yh - 10:00yh

Trip Dirgel 60+

Cychwyn am 9:30yb
Cysylltwch a Dylan Owen
01248 671270

Noson Blasu Coctels

Nos Iau
7yh - 11yh yn y Marci
Tal ar y noson

Byd Bach Ni

Sesiwn chwarae a chanu hudolus i fabis a phlant bach yn y Marci
10yb - 12yp

Noson o Adloniant

Nos Wener
Emyr Gibson yn cyflwyno:
Meinir Gwilym ar Band
Lleucu Gwawr
Alwen Derbyshire
Ac Eraill

Drysau'n agor am 7:00yh - Cychwyn am 7:30yh
Mynediad: Oedolion £10 - Plant: £5
Tocynnau gan: Nerys Owen 01248 671270

Carnifal

Trefn y Prynhawn:
12:00 - Ymgynnull yn Hen Gei Llechi
12:30 - Cychwyn yr orymdaith
Band Arian Llanrug
Cerddwyr Stilt
Cystadleuaeth Gwisg Ffansi
Bloc o Swn
Ben Twthill
Mynediad am Ddim
Candelas

Hefyd ar lan y mor:
Dewis yr hwyaden lwcus - £100

Pentre bwyd:
Doughnuts
Mon ar Lwy
Swig Smoothies
Ffair
Bouncy Castles
Stondinau
Caffi, Bar a mwy


10K Y Felinheli

Un o rasys 10k mwyaf heriol Gogledd Cymru

3 Gorffennaf 2024

Cofrestru
Mae cofrestru’n dechrau am 5.45pm ar Ffordd Lan y Môr, Y Felinheli. Mae rhifau’n cael eu rhoi ar y noson o'r man cofrestru. Bydd y ras yn cychwyn yn brydlon am 7.15pm.

Oedran
Rhaid i bob rhedwr fod dros 15 ar ddiwrnod y ras.

Y ras ei hun
Mae'r ras yn dechrau ac yn gorffen ar Ffordd Lan y Môr, Y Felinheli, a bydd y lleoliadau wedi'u nodi'n glir. Mae’r tir dan draed yn ystod y ras yn amrywio’n sylweddol.

Amseru
Bydd y ras yn cael ei hamseru'n electronig gan TDL.

Noddwyr
Diolch i Garej ELIM, Llangefni am eu cefnogaeth barhaus a hefyd i Crib Coch, Llanberis am noddi’r gwobrau.


Cliciwch yma i gofrestru
Pobl yn rhedeg yn y ras 10K Felinheli

© 2024 Hawlfraint Gŵyl Felin. Gwefan gan Delwedd