28.06.24

06.07.24

Digwyddiadau

Digwyddiadau 2024

10K Y Felinheli

Un o rasys 10k mwyaf heriol Gogledd Cymru

3 Gorffennaf 2024

Cofrestru
Mae cofrestru’n dechrau am 5.45pm ar Ffordd Lan y Môr, Y Felinheli. Mae rhifau’n cael eu rhoi ar y noson o'r man cofrestru. Bydd y ras yn cychwyn yn brydlon am 7.15pm.

Oedran
Rhaid i bob rhedwr fod dros 15 ar ddiwrnod y ras.

Y ras ei hun
Mae'r ras yn dechrau ac yn gorffen ar Ffordd Lan y Môr, Y Felinheli, a bydd y lleoliadau wedi'u nodi'n glir. Mae’r tir dan draed yn ystod y ras yn amrywio’n sylweddol.

Amseru
Bydd y ras yn cael ei hamseru'n electronig gan TDL.

Noddwyr
Diolch i Garej ELIM, Llangefni am eu cefnogaeth barhaus a hefyd i Crib Coch, Llanberis am noddi’r gwobrau.


Cliciwch yma i gofrestru
Pobl yn rhedeg yn y ras 10K Felinheli

Pasg y Felinheli 2024

1 Ebrill 2024 10:30, Cae Seilo.

Mae un o draddodiadau'r Felinheli yn ôl eto 'leni! Dewch i ddathlu'r Pasg!

10:30 - Gemau i'r plant ar Gae Seilo yn cynnwys helfa wyau pasg.
12:00 - Ras hwyaid ar yr Afon Heulyn

Mae hwyaid ar werth am £1 gan y Pwyllgor neu ar y diwrnod yng Nghae Seilo.

pasg felin 2024

Digwyddiadau 2023

Golff

Cystadleuaeth Tlws Coffa Dafydd Vernon
Clwb Golff Caernarfon

Cysylltwch â:
Rich 07766 952758
neu
Steff 07799 116800

Stomp

7y.h. yn y Marcî
DAU DÎM

BEIRDD FELIN
yn erbyn
Y BEIRDD GO IAWN

DAN OFAL MEDRUS
ARWEL POD
ADLONIANT GAN

BEN TWTHILL A’R BAND
i ddilyn

mynediad £8 (oedolion yn unig)

 

bingo

Sesiwn Hwylio

6-8yh Mentro Hwylio Felinheli

Sesiwn hyfforddi agored i bob oed

Addurno'r wyl

11y.b. - 3y.p.

Cyfle i roi eich stamp ar ŵyl y Felin!

Gweithdy peintio i blant a phobl ifanc yn ‘Shed’ i greu addurniadau newydd lliwgar i’r ŵyl. Bydd artist lleol Menai yna i helpu ac ysbrydoli. Dewch â bocs bwyd bach hefo chi mae’n waith caled bod yn artist, felly dewch draw i’r Shed rwng 11y.b. a 3y.p. i arlunio a mwynhau!!

Maee'r briosect yma yn cael ei ariannu gan Adra

 

bingo

Bierkeller efo band

Yn y Marcî
I ddechrau am 7p.m.
Gwisg Fansi
Mynediad £10

BAR - Cŵn poeth - Band oompah

Am docynnau tecstiwch Sioned 07803 547787

 

bingo

Oedfa

gan gynnwys Clwb Capel yn y Marcî

10.am

 

bingo

Ioga

Yn y marci 12p.m. - £3

bingo


Sioe Ysgol

Sioe Ysgol Gynradd Y Felinheli
2.00y.p. yn y Marcî

 

 

bingo

Helfa Drysor

Helfa Drysor ar Droed
Cychwyn o’r Marcî rhwng 5.00 a 6.00

Hwyl i’r Plant - BBQ - SIOP

bingo

Clwb Dawns Hudolus

5.30 - 6.30y.h. yn y Marcî
Gemau, gweithgareddau dawns gyda Clwb Dawns Hudoliaeth

SESIWN DANCEFIT I OEDOLION 16+

 

bingo

Cwis

8.30y.h. yn y Marcî

bingo

10k

7.15y.h.
Tlws Goffa John Roberts Memorial Shield

Noddwyd gan :

ELIM CITROEN
LLANGEFNI
01248 750531

 

bingo

Band Byw

Ar Lan y Môr 7.30 - 10.00

bingo

Diwrnod i’r Henoed

yn y Marcî

Ioga cadair gan Leisa
Dylan yn canu
Hwyl a sbri a llawer mwy
Cychwyn am 11y.b.

 

bingo

Bingo hwyl

7p.m

I bob oed

 

bingo


Noson o Adloniant

TUDUR OWEN
yn cyflwyno
Y BRODYR MAGEE
KATIE GILL WILLIAMS
ENSEMBLE LLEISIOL
YSGOL TRYFAN
DAFYDD RHYS EVANS
PHIL GAS A’R BAND

Cychwyn am 7.00y.h.
Mynediad
Oedolion £8 Plant £4

Tocynnau gan:
WEDI GWERTHU ALLAN

 

poster gwyl felin 2023

Y Carnifal

Trefn y Prynhawn
12.00 Ymgynnull yn Hen Gei Llechi
12.30 Cychwyn yr orymdaith
Band Porthaethwy
Cystadleuaeth Gwisg Ffansi
Bloco Sŵn
Aaron Jones-Evans
Morgan Elwy
Bwncath

poster gwyl felin 2023

Hefyd ar lan y môr
Dewis yr hwyaden lwcus £100
Pentre Bwyd
Donuts
Môn ar Lwy
Gweithdy Syrcas
Ffair, Bouncy castles
Stondinau, Caffi, Bar a mwy

poster gwyl felin 2023

© 2024 Hawlfraint Gŵyl Felin. Gwefan gan Delwedd