28.06.24

06.07.24

Events

 

2023 Events

Translation coming soon..

Golff

Cystadleuaeth Tlws Coffa Dafydd Vernon
Clwb Golff Caernarfon

Cysylltwch â:
Rich 07766 952758
neu
Steff 07799 116800

 

Stomp

7y.h. yn y Marcî
DAU DÎM

BEIRDD FELIN
yn erbyn
Y BEIRDD GO IAWN

DAN OFAL MEDRUS
ARWEL POD
ADLONIANT GAN

BEN TWTHILL A’R BAND
i ddilyn

£8 entry (adults only)

Try Sailing

Try Sailing 6-8pm

Open training session for all ages

 

bingo

DECORATING THE FESTIVAL

11a.m - 3p.m
An opportunity for you to put your stamp
on Gŵyl y Felinheli Festival !
Painting workshop for children and young adults in
‘Shed’ to make new, colourful decorations for the Festival.
Local artist Menai will be there to help and offer inspiration.

Bring your own lunchbox - it's hard work being an artist, so come over to the Shed between 11a.m. - 3p.m to create and enjoy!!

Mae'r briosect yma yn cael ei ariannu gan Adra

bingo

Felin-keller

In the Marquee
Starting at 7p.m.
Fancy Dress
£10 Entry
BAR - BRATWURST - OOMPAH BAND

Am docynnau tecstiwch Sioned 07803 547787

 

bingo

Oedfa

gan gynnwys Clwb Capel yn y Marcî

10.am

 

bingo

Ioga

In the Marquee 12p.m. - £3

bingo


 

Sioe Ysgol

Sioe Ysgol Gynradd Y Felinheli
2.00y.p. yn y Marcî

 

bingo

Helfa Drysor

Helfa Drysor ar Droed
Treasure Hunt on Foot
Cychwyn o’r Marcî rhwng 5.00 a 6.00
Hwyl i’r Plant - BBQ - SIOP

bingo


Clwb Dawns Hudolus

5.30 - 6.30y.h. yn y Marcî
Gemau, gweithgareddau dawns gyda Clwb Dawns Hudoliaeth

SESIWN DANCEFIT I OEDOLION 16+

 

bingo

Festival Quiz

8.30p.m

 

bingo


10k

7.15y.h.
Tlws Goffa John Roberts Memorial Shield

Sponsered by:

ELIM CITROEN
LLANGEFNI
01248 750531

 

bingo

LIVE MUSIC

7.30 - 10.00

 

bingo

Day for the young at
heart in the Marquee

 

Ioga cadair gan Leisa
Dylan yn canu
Hwyl a sbri a llawer mwy
Cychwyn am 11y.b.
Fun and games and lots more
Starting at 11a.m.

 

bingo

Bingo hwyl yn cynnwys plant

Thursday Evening
7p.m.
For all ages

 

bingo


Noson o Adloniant

TUDUR OWEN
yn cyflwyno
Y BRODYR MAGEE
KATIE GILL WILLIAMS
ENSEMBLE LLEISIOL
YSGOL TRYFAN
DAFYDD RHYS EVANS
PHIL GAS A’R BAND

7.00y.h.
Admission:
Adults £8 Children £4

Tickets from: SOLD OUT

 

poster gwyl felin 2023

Carnival

Afternoon Programme
12.00 Ymgynnull yn Hen Gei Llechi
12.30 Cychwyn yr orymdaith
Band Porthaethwy
Cystadleuaeth Gwisg Ffansi
Bloco Sŵn
Aaron Jones-Evans
Morgan Elwy
Bwncath

poster gwyl felin 2023

Also on the beach
Pluck the lucky duck £100
Food Village
Donuts
Ice Cream
Circus Workshop
Fair, Bouncy castles
Stalls, Cafe, and more

 

poster gwyl felin 2023

© 2024 Copyright Gŵyl Felin. Website by Delwedd