28.06.24

06.07.24

Sponsors

 

2023 Sponsors

Main Sponsors:

Roberts of Port Dinorwic

Cyngor Cymuned Y Felinheli

Welcome Furniture

Welcome Furniture

Many thanks to all our sponsors. Your contribution is central to the success of the Festival.

Welsh only....

Eleni bydd Gŵyl y Felinheli yn cael ei chynnal 23.06.23 – 01.07.2023.

Mae gwaith Gŵyl y Felinheli yn amhosibl oni bai am gyfraniad hael ein noddwyr.

Mae pwyllgor yr ŵyl eisoes wedi bod yn brysur yn trefnu 9 diwrnod o weithgareddau yn haf 2023 ar gyfer pobol yr ardal. Rydym yn mawr obeithio y gallwn ddibynnu ar eich cefnogaeth i sicrhau y bydd cyfraniad arbennig yr ŵyl i fywyd y pentref yn parhau.

Mae gan arlwy Gŵyl y Felinheli rywbeth at ddant pawb, ac mae’n rhan hollbwysig o galendr blynyddol nifer o’ch cwsmeriaid.

Beth allwn ni ei gynnig?

  • Hysbys arbennig yn rhaglen yr ŵyl (sy'n mynd i dai'r pentref)
  • Adran arbennig ar ein gwefan yn hysbysebu ein noddwyr sy’n cynnwys dolen at eich gwefan.
  • Neges arbennig ar y cyfryngau cymdeithasol yn yr wythnosau’n arwain at yr ŵyl yn rhoi hysbys.

Gallwch noddi’r ŵyl drwy:

Hoffai pwyllgor yr ŵyl ddiolch o waelod calon ichi am eich cefnogaeth, gan edrych ymlaen yn fawr at dderbyn ymateb.

Links

Below are links to some companies involved with the festival:

© 2024 Copyright Gŵyl Felin. Website by Delwedd