28.06.24

06.07.24

Ffrindiau'r Ŵyl

 

Yn dilyn lansiad grwp ‘Ffrindiau’r ŵyl’ bu i sawl un gymryd y cyfle i gyfrannu rhodd i’r ŵyl.

Gwerthfawrogir hyn yn ddirfawr yn enwedig gan fod yr ŵyl yn dibynnu ar gefnogaeth ariannol lleol.

Diolch i Ffrindiau’r ŵyl am eu rhoddion a’i cefnogaeth parod.

Os hoffwch fod yn Ffrind i’r ŵyl eleni, anfonwch siec o £25 yn daladwy i gŵyl Felin Festival gyda’ch enw, cyfeiriad, rhif ffôn neu ebost i:- Christine Griffith, Trysorydd, 17 Bryn y Môr, Y Felinheli LL56 4LY neu unrhyw aelod o’r Pŵyllgor - cliciwch yma

© 2024 Hawlfraint Gŵyl Felin. Gwefan gan Delwedd