28.06.24

06.07.24

Stondinwyr

 

Ffurflen Stondinwyr Ar-lein


Cost Stondin: Hyd at 3 medr wrth 3 medr yw £50, yna mewn unedau o 50 punt, ac mae’n bosib archebu hyd at 3 uned yn unig. Mae posib i Fudiadau Gwirfoddol wneud cais am un stondin am ddim.

Yswiriant: Rhaid cael Yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus, dylech anfon copi o hwn gyda’ch cais.

Manylion Talu: Byddwn yn cysylltu i gadarnhau os yw eich cais wedi bod yn llwyddiannus. Os yn llwyddiannus, gofynnwn i chi anfon taliad am y stondin drwy drosglwyddiad banc neu siec.

© 2024 Hawlfraint Gŵyl Felin. Gwefan gan Delwedd