Croeso i wefan Gŵyl y Felinheli 2017

Dewch draw i bentref Felinheli yn ystod yr wythnos Mehefin 23 - Gorffennaf 1af 2017. Rydym wedi trefnu gwledd o weithgareddau ar eich cyfer!

tan
Gŵyl y Felinheli 2017!!!

I weld beth sydd ymlaen heddiw, cliciwch yma.

Fideos Diweddaraf -

01.07.17 - Gorymdaith Gwyl y Felinheli - Fideo 2

Mwy o fideos o'r ŵyl - cliciwch yma

 

01.07.17 - Gorymdaith Gwyl y Felinheli - Fideo 1

Mwy o fideos o'r ŵyl - cliciwch yma

 

29.06.17 - Heno S4C yn y Ffair Gynnyrch Lleol

Dylan a Neil - Gŵyl Y Felin

Mae Dylan a Neil wedi ysgrifennu cân newydd cyn Gŵyl Y Felin dros y penwythnos! Dyma'r hanes a holl fanylion be' sy' 'mlaen dros y penwythnos!

Posted by Heno S4C on Dydd Iau, 29 Mehefin 2017

Mwy o fideos o'r ŵyl - cliciwch yma

 

28.06.17 - Ras 10k Y Faenol

Mwy o fideos o'r ŵyl - cliciwch yma

 

26.06.17 - Ysgol Gynradd y Felinheli Show

 

Mwy o fideos o'r ŵyl - cliciwch yma

 

Neges gan Cadeirydd Pwyllgor Gŵyl Y Felinheli

Diolch i'n cefnogwyr

Hoffai Pwyllgor Gŵyl Y Felin ddiolch yn fawr iawn i bawb a gyfrannodd tuag at lwyddiant yr
Ŵyl eleni. Mae cyfraniad pawb, boed fach neu fawr yn cael ei werthfawrogi'n aruthrol.

Diolch o galon

Islwyn Owen (Cadeirydd y Pwyllgor)


picture

Digwyddiadau
Digwyddiadau 2017 a mwy ...

picture

Cystadlaethau
Cystadlaethau 2017 a mwy ...


picture

Felinheli.org
Am wybodaeth am Y Felinheli - newyddion, hanes, digwyddiadau - cliciwch yma

picture

Ffrindiau Gwyl Felin - Yn dilyn lansiad grwp ‘Ffrindiau’r ŵyl’ bu i sawl un gymryd y cyfle i gyfrannu rhodd i’r ŵyl ....


picture

Lluniau Diweddaraf
I weld mwy o luniau yr wyl
cli
ciwch yma

 

picture picture

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.flickr.com


Newyddion

27.09.17 Cyfarfod Blynyddol Gŵyl y Felinheli - Nos Fercher 11eg o Hydref

Bydd y cyfarfod blynyddol yn cael ei gynnal yn Nhafarn y Fic am 7 o'r gloch ar ddydd Mercher y 11eg o Hydref. Croeso i bawb.


28.06.17 Canlyniadau 10k Gwyl Felin 2017

1. Martin Green
2. Owen Roberts
3. Ryan Cain

Cliciwch yma i lawrlwytho'r ddogfen gyda'r canlyniadau llawn.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau.


14.06.17 Rhaglen Gŵyl y Felinheli 2017

Mae rhaglen 2017 yn awr ar gael!

I lawrlwytho copi o'r rhaglen 2017 - cliciwch yma.


Am fwy o newyddion, cliciwch yma.


Hits y Wefan

Hits ar y wefan yn ystod yr Wyl 2017:-

23.06.17 = 5,883 hits
24.06.17 = 9,474 hits
25.06.17 = 7,208 hits
26.06.17 = 9,015 hits
27.06.17 = 7,480 hits
28.06.17 = 17,978 hits
29.06.17 = 21,637 hits
30.06.17 = 10,091 hits
01.07.17 = 16,426 hits
02.07.17 = 8,463 hits
----------------------------------
CYFANSWM 2017 = 113,655 hits - 10 diwrnod yn unig!

Llun y Diwrnod:-

010717 Diwrnod Carnifal

Am fwy o luniau - cliciwch yma

Lluniau'r Wythnos:-

300617 Noson Lawen

290617 Ffair Cynnyrch Lleol

280617 Ras 10k Y Faenol

270617 Cwis yr Wyl

260617 Sioe Ysgol y Felinheli

250617 taith gerdded

240617 heli-balw Gwyl Felin

230617 Bingo Gwyl Felin

Am fwy o luniau - cliciwch yma