Croeso i wefan Gŵyl y Felinheli 2017

Dewch draw i bentref Felinheli yn ystod yr wythnos Mehefin 23 - Gorffennaf 1af 2017. Rydym wedi trefnu gwledd o weithgareddau ar eich cyfer!

tan
Gŵyl y Felinheli 2017!!!

 

Fideos Diweddaraf -

18.06.16 - Golf Competition: Dafydd Vernon Trophy

Mwy o fideos o'r carnifal - cliciwch yma

 

Neges gan Cadeirydd Pwyllgor Gŵyl Y Felinheli

Diolch i'n cefnogwyr

Hoffai Pwyllgor Gŵyl Y Felin ddiolch yn fawr iawn i bawb a gyfrannodd tuag at lwyddiant yr
Ŵyl eleni. Mae cyfraniad pawb, boed fach neu fawr yn cael ei werthfawrogi'n aruthrol.

Diolch o galon

Islwyn Owen (Cadeirydd y Pwyllgor)


picture

Digwyddiadau
Digwyddiadau 2017 a mwy ...

picture

Cystadlaethau
Cystadlaethau 2017 a mwy ...


picture

Felinheli.org
Am wybodaeth am Y Felinheli - newyddion, hanes, digwyddiadau - cliciwch yma

picture

Ffrindiau Gwyl Felin - Yn dilyn lansiad grwp ‘Ffrindiau’r ŵyl’ bu i sawl un gymryd y cyfle i gyfrannu rhodd i’r ŵyl ....


picture

Lluniau Diweddaraf
I weld mwy o luniau yr wyl
cli
ciwch yma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 www.flickr.com

Newyddion

15.06.17 Ras 10k Y Faenol 2017 - GWIRFODDOLI

Mae Gwyl Y Felinheli yn chwilio am wirfoddolwyr i fod yn stiwardiaid ar gyfer ras 10k ar nos Fercher 28ain o Fehefin.

Cysylltwch â ni


14.06.17 Rhaglen Gŵyl y Felinheli 2017

Mae rhaglen 2017 yn awr ar gael!

I lawrlwytho copi o'r rhaglen 2017 - cliciwch yma.


02.06.17 Cystadleuaeth Golff Tlws Goffa Dafydd Vernon

Golf Gwyl y Felin am tarian goffa Dafydd Vernon ar ddydd Sul 18fed o Fehefin, ar gwrs Maes Du, tee cynta 1.30. Golf, pryd o fwyd 2 gwrs a bws o'r Felinheli am £45.

Cysylltwch â ni wybod cyn gynted a phosib os 'da chi yn gallu dod i chwarae, byddai angen deposit o £10. Cofiwch wahodd ffrindiau, y mwyaf gawn ni y gorau bydd y diwrnod.


Cofrestru ar gyfer Ras 10k 2017

Cofrestru nawr ar agor

Cliciwch yma i lawrlwytho'r ffurflen cofrestru

Cliciwch yma am fanylion am y ras


04.04.17 Cais am Stondin yng Ngharnifal Y Felinheli

Cliciwch yma i lawrlwytho'r ffurflen gais


Am fwy o newyddion, cliciwch yma.


Hits y Wefan

Hits ar y wefan yn ystod yr Wyl 2017:-

23.06.17 = ??? hits
24.06.17 = ??? hits
25.06.17 = ??? hits
26.06.17 = ??? hits
27.06.17 = ??? hits
28.06.17 = ??? hits
29.06.17 = ??? hits
30.06.17 = ??? hits
01.07.17 = ??? hits
02.07.17 = ??? hits
----------------------------------
CYFANSWM 2017 = ??? hits - 10 diwrnod yn unig!

Llun y Diwrnod:-

llun y diwrnod

Am fwy o luniau - cliciwch yma

Lluniau'r Wythnos:-

Lluniau'r Wythnos 2017 i ddilyn yn fuan...

Am fwy o luniau - cliciwch yma