29.06.18

07.07.18

Newyddion

 

Newyddion Diweddaraf

poster05.11.18 Yr Wyl yn derbyn siec gan Y Ras Rafftiau

Dyma Islwyn, Cadeirydd pwyllgor yr Wyl yn derbyn siec gan bwyllgor y Ras Rafftiau. Mae Gwyl Felin yn ddiolchgar iawn iddynt am eu rhodd.


14.09.18 CYFARFOD BLYNYDDOL GŴYL Y FELINHELI - NOS FERCHER 10FED O HYDREF

Bydd y cyfarfod blynyddol yn cael ei gynnal yn Nhafarn y Fic am 7 o'r gloch ar ddydd Mercher y 10fed o Hydref. Croeso i bawb.


poster09.07.18 Hwyaden Lwcus

Dyma ennillwyr Hwyaden Lwcus

Prif ennillydd: 483 - Joleen Owen

Ennillwyr eraill:
290 - Gareth Griffith
495 - Trefor Roberts
178 - Ella Catrin
491 - Iwan Bonc
552 - Mari Swyn
881 - Welcome Furniture
25 - Bob Sweet
111 - Carl Fic
528 - Rhys a Karen
267 - Jean Jonsey


poster04.07.18 Canlyniadau 10k Gwyl Felin 2018

1. Russel Bentley
2. Martin Green
3. Ifan Dafydd

Cliciwch yma i lawrlwytho'r ddogfen gyda'r canlyniadau llawn.

Cliciwch yma i weld y lluniau


poster19.06.18 Rhaglen 2018

Mae rhaglen gŵyl 2018 nawr ar gael.

Cliciwch yma i weld y rhaglen


Cais am Stondin yng Ngharnifal Y Felinheli15.05.18 Cais am Stondin yng Ngharnifal Y Felinheli

Cliciwch yma i lawrlwytho'r ffurflen gais


poster08.05.18 Noson Cynnyrch Lleol

Noson Cynnyrch Lleol ar nos Iau 5ed o Orffennaf eleni os oes gan rywun ddiddordeb mewn dod a stondin draw, cysylltwch â ni plis!


Ras Hwyaid Pasg 201803.04.18 Ras Hwyaid Pasg 2018

Ennillwyr:

£100
417. Rich a Colleen

£10
691. Martha (Gwion Tegid)
113. Aled Em
30. Scott Williams
804. Welcome Furniture
719. Iolo Harris
151. Julie Horran (Bob S)
732. Lleucu ac Osian
768. Sue Fic
367. Glyn Tan
758. Boris

Dwytha (£10)
184. Gaynor Owen

Cliciwch yma i weld lluniau


poster27.03.18 Cofrestru ar gyfer Ras 10k 2018

Cofrestru nawr ar agor

Cliciwch yma i lawrlwytho'r ffurflen cofrestru

Cliciwch yma am fanylion am y ras


poster18.01.18 STŴR WRTH Y DWR

Mae STŴR WRTH Y DWR yn dychwelyd i 'line-up' Gŵyl Felin yn 2018!

Yn dilyn seibiant am ychydig o flynyddoedd, mae pwyllgor yr ŵyl wedi penderfynu ei bod hi'n amser i ail-gynnal y noson hynod boblogaidd yma. Mi fydd y noson yn agored i unrhyw un gymeryd rhan, oedolion a phlant.

Mi fydd y digwyddiad yma ar y nos Sadwrn cyntaf, sef y 29ain o Fehefin.

Dechreuwch feddwl am syniadau!

27.09.17 Cyfarfod Blynyddol Gŵyl y Felinheli - Nos Fercher 11eg o Hydref

Bydd y cyfarfod blynyddol yn cael ei gynnal yn Nhafarn y Fic am 7 o'r gloch ar ddydd Mercher y 11eg o Hydref. Croeso i bawb.


10k Gwyl Felin 201728.06.17 Canlyniadau 10k Gwyl Felin 2017

1. Martin Green
2. Owen Roberts
3. Ryan Cain

Cliciwch yma i lawrlwytho'r ddogfen gyda'r canlyniadau llawn.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau.


Ras 10k Y Faenol 201715.06.17 Ras 10k Y Faenol 2017 - GWIRFODDOLI

Mae Gwyl Y Felinheli yn chwilio am wirfoddolwyr i fod yn stiwardiaid ar gyfer ras 10k ar nos Fercher 28ain o Fehefin.

Cysylltwch â ni


Rhaglen Gŵyl y Felinheli 201714.06.17 Rhaglen Gŵyl y Felinheli 2017

Mae rhaglen 2017 yn awr ar gael!

I lawrlwytho copi o'r rhaglen 2017 - cliciwch yma


Cystadleuaeth Golff Tlws Goffa Dafydd Vernon02.06.17 Cystadleuaeth Golff Tlws Goffa Dafydd Vernon

Golf Gwyl y Felin am tarian goffa Dafydd Vernon ar ddydd Sul 18fed o Fehefin, ar gwrs Maes Du, tee cynta 1.30. Golf, pryd o fwyd 2 gwrs a bws o'r Felinheli am £45.

Cysylltwch â ni wybod cyn gynted a phosib os 'da chi yn gallu dod i chwarae, byddai angen deposit o £10. Cofiwch wahodd ffrindiau, y mwyaf gawn ni y gorau bydd y diwrnod.


Noson Bierkeller CPD Y Felinheli05.05.17 Noson Bierkeller CPD Y Felinheli

Nos Sadwrn 20fed Mai, 7.30pm

Neuadd Goffa, Y Felinheli

Ticedi: £15

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Cysylltwch â CPD Y Felinheli i brynu ticedi


Ras Hwyaid Pasg 201718.04.17 Ras Hwyaid Pasg 2017

Ennillwyr:

£100
29. Karen Balwns

£10
69. Christine Griffith
378. Matthew Bee
1075. Welcome Furniture
363. Lorraine Owen
283. Ianto Llywelyn
337. Elgan
440. Glyn Jones
662. Gethin Jones
470. Sharon
30. Steve Mawr

Dwytha (£10)
857. Welcome Furniture

Cliciwch yma i weld lluniau


Cais am Stondin yng Ngharnifal Y Felinheli04.04.17 Cais am Stondin yng Ngharnifal Y Felinheli

Cliciwch yma i lawrlwytho'r ffurflen gais


Cofrestru ar gyfer Ras 10k 201713.03.17 Cofrestru ar gyfer Ras 10k 2017

Cofrestru nawr ar agor

Cliciwch yma i lawrlwytho'r ffurflen cofrestru

Cliciwch yma am fanylion am y ras

 

© 2018 Hawlfraint Gŵyl Felin. Gwefan gan Delwedd