Digwyddiadau


Croeso i'r adran ddigwyddiadau o'r wefan. Yn yr adran hon cewch ddarganfod gwybodaeth ar beth sy'n mynd ymlaen ar bob diwrnod o'r ŵyl.

I lawrlwytho copi o'r rhaglen 2017 - cliciwch yma.

 

Cystadleuaeth Golff: Tlws Coffa Dafydd Vernon

Golf Gwyl y Felin am tarian goffa Dafydd Vernon ar ddydd Sul 18fed o Fehefin, ar gwrs Maes Du, tee cynta 1.30. Golf, pryd o fwyd 2 gwrs a bws o'r Felinheli am £45.

Cysylltwch â ni wybod cyn gynted a phosib os 'da chi yn gallu dod i chwarae, byddai angen deposit o £10. Cofiwch wahodd ffrindiau, y mwyaf gawn ni y gorau bydd y diwrnod.

8pm - Bingo!
Y Marcî

2-4pm - Heli-Balw
Y Marcî

6-8pm - Mentro i Hwylio
Clwb Hwylio

7.30pm - Ewro 2016 - Beirdd y bêl yn hel atgofion
Y Marcî

10am - Oedfa'r Wyl
Y Marcî
Dan ofal Bethan Hughes a Anwen Roberts
gan gynnwys Clwb Capel


12pm - Taith Gerdded Deuluol
Cychwyn o'r Marcî
Cawl i'w ddilyn yn y Marcî

1:30pm - Sioe Ysgol Gynradd y Felinheli
Y Marcî

5:30pm - Chwaraeon i'r Plant
Ar Lan y Môr

6:15pm - Yoga i Pawb
Y Marcî
Mynediad - £2

5.30pm - Gemau i'r Teulu Oll
Ar Lan y Mor

9pm - Cwis yr Wyl
Y Marcî

Hefyd ar gael: BBQ

7pm - Ras 10k Y Faenol
Ar Lan y Môr
Gan gynnwys Tlws Goffa John Roberts
Noddwyd y ras gan Elim-Madog
Un o brif rasus calendr rhedeg Gogledd Cymru
Cyswllt: Eilir Evans (01248) 671150
Cliciwch yma i lawrlwytho'r ffurflen cofrestru
Cliciwch yma am fanylion am y ras


8pm - Noson Caws a Gwin
Y Marcî

Hefyd ymlaen yn ystod y noson - Hwylio ac Arddangosfa Hen Geir

Hefyd ar gael: BBQ

9am - Taith Yr Henoed
Enwau i Dylan Owen: (01248) 671270

5pm - Ffair Cynnyrch Lleol
Y Marcî

7pm - Noson Lawen
Emyr Gibson yn cyflwyno:

TRIO
Welsh Whisperer
Y Tri Tenar
Dylan a Neil

Mynediad drwy docyn:
Oedolion: £8
Plant: £4

Am docynnau (01248) 671270

Disco gyda Kev Bach o Capital FM i ddilyn.

Hefyd ar gael: BBQ

 

Gorymdaith yr Wyl

12:00 - Ymgynnull yn Hen Gei Llechi
12:30 - Cychwyn yr Orymdaith

Trefn y Prynhawn
1:00 - Band Porthaethwy
1:20 - Cystadleuaeth Gwisg Ffansi
1:30 - Batala Bangor
2:00 - Alffa
2:30 - Gwobrwyo
2:45 - Brodyr Magee
3:25 - Dewis y Hwyaden Lwcus
3:40 - Gwybdaith Hen Fran

Trwy'r Prynhawn ar Lan y Mor
Gweithdy Syrcas
Tarw Gwyllt
Batala Bangor
Ffair
BBQ
Môn ar Lwy

Hefyd: Stondinau, Caffi a mwy...

 

I lawrlwytho copi o'r rhaglen 2017 - cliciwch yma.

Ffrindiau Gwyl Felin
Yn dilyn lansiad grwp ‘Ffrindiau’r ŵyl’ bu i sawl un gymryd y cyfle i gyfrannu rhodd i’r ŵyl.

2017
Os hoffwch fod yn Ffrind i’r ŵyl eleni

Anfonwch siec o £25 yn daladwy i gŵyl Felin Festival gyda’ch enw, cyfeiriad, rhif ffôn neu ebost i:- Christine Griffith, Trysorydd, 17 Bryn y Môr, Y Felinheli LL56 4LY neu unrhyw aelod o’r Pŵyllgor - cliciwch yma

Felinheli.org
Am wybodaeth am Y Felinheli - newyddion, hanes, digwyddiadau

- cliciwch isod i fynd i wefan y pentref. 

Albwm Lluniau
I weld mwy o luniau yr wyl cliciwch yma

Gwyl Felin ar flickr.com