Cysylltu

 

Swyddogion yr Ŵyl

Cadeirydd: Islwyn Owen 01248 - 671270

Is-Gadeirydd: Gareth Griffith 01248 - 671142

Ysgrifennydd: Wil Williams 07826078596

Trysorydd: Christine Griffith 01248 - 671142

Pŵyllgor: Llion Derbyshire, Ceri Griffith, Christine Griffith , Richard Humphreys-Jones, Alun Meirion Jones, Bethan Lloyd, Dylan Owen, Sioned Owen, Rhys Parry, Eifion Williams, Wil Williams., Dafydd Williams; Moira Williams;Sarah Williams; Ieuan Roberts; Carl Mather ; Daniel Hughes; Aled Griffith; John Hughes; Ifan Emyr; Gwion Emyr; Iwan Owen; Rhys Williams

© 2020 Hawlfraint Gŵyl Felin. Gwefan gan Delwedd