Cysylltu

Ffrindiau
Yn dilyn lansiad grwp ‘Ffrindiau’r ŵyl’ bu i sawl un gymryd y cyfle i gyfrannu rhodd i’r ŵyl.

Gwerthfawrogir hyn yn ddirfawr yn enwedig gan fod yr ŵyl yn dibynnu ar gefnogaeth ariannol lleol.

Diolch i Ffrindiau’r ŵyl am eu rhoddion a’i cefnogaeth parod.

Beth am fynd ar ein map? Gweler isod.

Ffrindiau Felinheli Friends o dŷ allan i'r Pentref:-

Ffrindiau Felinheli o Y Felinheli:-

Gwynedd Watkins

Mr D. Staton

Mrs Anne Coffey

Glyn & Bethan Jones

Christine Bertalot

Ronald C. Gray

S.A.Allison

Jean Hughes

Kerry Swatridge

Derec & Mary Morris

J & Beryl Heber Owen

Gwenan Owen

Joe and Pauline Large

Mrs M. Williams (Cwrt Menai)

David Sutton

Miss Lena Ashley

Richard W. Arnold

Mrs B. Edwards

Stanley Roberts

Neil & Iona Davies

Carwyn Dafydd

Erica & Paul Lovell

Mr & Mrs Aled Griffith

Margaret Tuzuner

Dennis & Grace Roberts

Mr & Mrs Graham & Pat Finch

Gwyneth Gee

Anna Mihangel & Ifan Rhys

Kevin Hughes

Jean H Jones

Nancy (10 Lon Llwyn)

Ieuan Humphreys

Gwion Tegid & Christina

Mrs P.E Owen

Lliwen Davies

Elin Davies

Gwyn & Betty Williams

 


Os hoffwch fod yn Ffrind i’r ŵyl eleni, anfonwch siec o £25 yn daladwy i gŵyl Felin Festival gyda’ch enw, cyfeiriad, rhif ffôn neu ebost i:- Christine Griffith, Trysorydd, 17 Bryn y Môr, Y Felinheli LL56 4LY neu unrhyw aelod o’r Pŵyllgor - cliciwch yma

Cysylltu
Yn yr adran yma:

Felinheli.org
Am wybodaeth am Y Felinheli - newyddion, hanes, digwyddiadau

- cliciwch isod i fynd i wefan y pentref. 

Albwm Lluniau
I weld mwy o luniau yr wyl cliciwch yma

Gwyl Felin ar flickr.com