Cysylltu

Swyddogion yr ŵyl:

picture

Cadeirydd: Islwyn Owen 01248 - 671270

Is-Gadeirydd: Gareth Griffith 01248 - 671142

Ysgrifennydd: Wil Williams 07826078596

Trysorydd: Christine Griffith 01248 - 671142

Ysgrifennydd Y Wasg: Ieuan Roberts 07944554909

 

 

Pŵyllgor: Llion Derbyshire, Ceri Griffith, Christine Griffith , Richard Humphreys-Jones, Alun Meirion Jones, Bethan Lloyd, Dylan Owen, Sioned Owen, Rhys Parry, Eifion Williams, Wil Williams., Dafydd Williams; Moira Williams;Sarah Williams; Ieuan Roberts; Carl Mather ; Daniel Hughes; Aled Griffith; John Hughes; Ifan Emyr; Gwion Emyr; Iwan Owen; Rhys Williams

 

Dewch i adnabod eich Pwyllgor yn well:

Name; Gareth Griffith (Aka; Joe)
Job; Football (and rugby) hooligan (part time solicitor)
Birthplace; Cardiff
Favourite football team; Cardiff City
Favourite players; Craig Bellamy and Fred Keenor
Favourite pubs; Mochyn Du & Pica Pica (both in Cardiff)
Favourite song; Cardiff born, Cardiff bred by the Henesseys
Favourite line from song; Because I'm Cardiff Born and Cardiff bred, when I dies I'll be Cardiff dead They'll build a little plot in Splott in memory of me.
Favourite drink; Pints of DARK
Favourite food; tapas and mezze at Pica Pica (lots of it!)
Hobbies; Travelling to and from Cardiff; Being in Cardiff; Anything to do with Cardiff; singing Cardiff born, Cardiff bred in Pica Pica
Dislikes;; Home-loving North Walians; Leaving Cardiff; spending time in Felinheli.
What would you do if you won the Duck Race on Easter Monday? Try to buy the Cardiff Hilton so all my friends (apart from Ieu) could spend every weekend in Cardiff.
Fondest memory; Watching Cardiff winning the F.A. Cup in 1927 (I was 12 at the time)
Favourite birds; Bluebirds
Most hated birds; Swans
Favourite animals; Black pigs

Name; Wil Bach
Job; Speech writer
Birthplace; Bethesda
Favourite football team; Felinheli
Favourite players; Archie
Favourite pubs; Fic, Pica Pica
Favourite song; Words (Bee Gees)
Favourite line from song; ‘And words are all I have…..’
Favourite drink; rwbath alcoholic
Favourite food; spaghetti alphabet
Hobbies; Writing and reciting long boring speeches
Dislikes;; People who don’t listen to his speeches
What would you do if you won the Duck Race on Easter Monday? Buy a new word processer
Fondest memory; Writing speeches for Mugabe (lasting 3 hours)
Favourite birds; talkative parrots
Favourite animals; chattering monkeys
Ambition: To send everyone to sleep in next meeting of Felinheli Festival Committee. (again!)

 

 

Cysylltu
Yn yr adran yma:

Ffrindiau Gwyl Felin
Yn dilyn lansiad grwp ‘Ffrindiau’r ŵyl’ bu i sawl un gymryd y cyfle i gyfrannu rhodd i’r ŵyl.

2017
Os hoffwch fod yn Ffrind i’r ŵyl eleni

Anfonwch siec o £25 yn daladwy i gŵyl Felin Festival gyda’ch enw, cyfeiriad, rhif ffôn neu ebost i:- Christine Griffith, Trysorydd, 17 Bryn y Môr, Y Felinheli LL56 4LY neu unrhyw aelod o’r Pŵyllgor - cliciwch yma

Felinheli.org
Am wybodaeth am Y Felinheli - newyddion, hanes, digwyddiadau

- cliciwch isod i fynd i wefan y pentref. 

Albwm Lluniau
I weld mwy o luniau yr wyl cliciwch yma

Gwyl Felin ar flickr.com