Adborth

Nodyn gan Sian Gwenllian:

Rwyf newydd anfon y llythyr yma at yr Herald er mwyn datgan ein DIOLCH fel pentref am Wyl hynod lwyddiannus eleni.

Dear Editor
May I please use your Letters Page to thank the Gwyl Y Felinheli Committee for organising a superb nine day event this year. The volunteers on the Committee work incredibly hard, during the Festival itself and all through the year so that we can come together as a community. It is so important to celebrate village life, to have fun together and enjoy each others'company. The Festival helps to bond us together, making us strong.

None of the activities would happen were is not for the kindness of sponsors and the efforts of the Committee. So, please accept our warmest thanks.There was something for everyone and we have wonderful shared memories.

Thank you very much.
Councillor Sian Gwenllian on behalf of Felinheli residents.


Sylwadau Ras 10k:

"Diolch yn fawr am drefnu. Ras gret unwaith eto eleni"

"Diolch Eilir Dwi’n siwr bod pawb yn gwerthfawrogi’r gwaith galed I drefnu’r ras!"

"Diolch am ras gret eto'r flwyddyn yma! "

"Diolch - and thank you for a wonderful running event!!!"

 

 

Ffrindiau Gwyl Felin
Yn dilyn lansiad grwp ‘Ffrindiau’r ŵyl’ bu i sawl un gymryd y cyfle i gyfrannu rhodd i’r ŵyl.

2017
Os hoffwch fod yn Ffrind i’r ŵyl eleni
Anfonwch siec o £25 yn daladwy i gŵyl Felin Festival gyda’ch enw, cyfeiriad, rhif ffôn neu ebost i:- Christine Griffith, Trysorydd, 17 Bryn y Môr, Y Felinheli LL56 4LY neu unrhyw aelod o’r Pŵyllgor - cliciwch yma

Felinheli.org
Am wybodaeth am Y Felinheli - newyddion, hanes, digwyddiadau

- cliciwch isod i fynd i wefan y pentref. 

Albwm Lluniau
I weld mwy o luniau yr wyl cliciwch yma

Gwyl Felin ar flickr.com